เงื่อนไขการใช้งาน

  1.   Username สามารถเข้าใช้งานได้ 1 IP ต่อ 1 Username เท่าน้ัน ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อ เพื่อเข้าเรียนจากที่อื่นๆ นอกจากที่บ้านที่ใช้ประจำ หากพบว่าใช้งานผิดเงื่อนไขจะทำการยกเลิก Username นั้นทันทีโดยไม่มีการคืนค่าเรียน (หากมีกรณีจำเป็น เช่น ย้ายบ้านสามารถแจ้งทางสถาบันล่วงหน้าได้)

  2.   อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะบุคคลที่สมัครเรียนเท่านั้น การทำซ้ำ เผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ทั้ง VDO และเอกสาร จะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทางสถาบันจะทำการดำเนินคดีทางอาญา และทางแพ่งจะทำการปรับเป็นมูลค่า 100 เท่าของค่าคอร์สที่ถูกละเมิด
         หากการละเมิดเข้าข่ายกระทำผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทางสถาบันจะมีการร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อีกทาง

         หากน้องๆ มีข้อสงสัยการเข้าใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดทาง Line : @legendlaw  หรือโทร 083-421-9998