123 students

คอร์สกฎหมายพิเศษ

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนในคอร์ส Special Law นี้

น้องๆ จะได้เรียนกฎหมายพิเศษที่สำคัญๆ ในชีวิตประจำวันได้แก่

  1. รัฐธรรมนูญ
  2. กฎหมายปกครอง
  3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ และอาญา
  4. กฎหมายระหว่างประเทศ
  5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  6. และกฎหมายอื่นอีกกว่า 20 – 30 ฉบับ

รูปแบบการเรียน

  • ในปัจจุบันข้อสอบมีแนวโน้มออกนำกฎหมายพิเศษเหล่านี้มาออกสอบด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่น้องๆ จะต้องเรียนรู้เพื่อรับมือข้อสอบในอนาคตให้ได้

เหมาะกับน้องๆ ที่

  • น้องๆ ที่เคยเรียนคอร์ส Basic Law มาก่อนแล้ว
  • น้องๆ ที่เคยเรียนกฎหมายมาอย่างดีแล้ว

Instructor

Legendlaw_Online

฿2,600.00