55 students

คอร์สกฎหมายเบื้องต้น

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนในคอร์ส Basic Law นี้

 1. ประวัติศาสตร์ ที่มาที่ไปสำคัญๆ ของกฎหมาย
 2. พื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
 3. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
 4. ประมวลกฎหมายอาญา
 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 6. หลักกฎหมายเอกชน และมหาชนเบื้องต้น

รูปแบบการเรียน

 • เน้นการศึกษาอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบแผนผังความคิด ให้น้องๆ เห็นภาพและเข้าใจง่าย
 • เน้นการเรียนในรูปแบบ ถาม-ตอบ เพื่อให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนและแสดงความคิดเห็น
 • เน้นการเรียนรู้กันเองกับ กลุ่มเพื่อนในคลาสเรียน ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกัน
 • เน้นเรียนกลุ่มเล็ก เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด

เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่ไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อน
 • น้องๆ ที่เคยเรียนจากสถาบันอื่นมาก่อน แต่ต้องการทบทวน และได้ความรู้มากขึ้นไม่เหมือนที่อื่นสอน

 

Instructor

฿4,900.00