27 students

คอร์สตะลุยโจทย์กฎหมาย

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนในคอร์ส Advance Law นี้

  1. ฝึกทำโจทย์วิชากฎหมายที่น้องๆ ได้เคยเรียนไปแล้วในคอร์ส Basic Law
  2. ฝึกทำโจทย์กฎหมายในส่วนความรู้ทั่วไป
  3. ฝึกทำโจทย์กฎหมายในส่วนของการให้เหตุผลทางกฎหมาย
  4. ข้อสอบรวมกว่า 500 – 1,000 ข้อ
  5. ข้อสอบตามแนวข้อสอบจริง ย้อนหลังไปกว่า 10 ปี

รูปแบบการเรียน

  • ในส่วนวิชาที่ต้องอาศัยความจำ พี่ๆ ได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญควรจำให้ได้ ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้
  • ในส่วนของข้อสอบ ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ พี่ๆ จะเน้นสอนให้น้องๆ มีความคิดแบบนักกฎหมาย (Legal mind) ในการปรับบทกฎหมายให้เข้ากับข้อสอบ เพื่อที่น้องๆ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกข้อสอบ

เหมาะกับน้องๆ ที่

  • น้องๆ ที่เคยเรียนคอร์ส Basic Law มาก่อนแล้ว
  • น้องๆ ที่เคยเรียนกฎหมายมาอย่างดีแล้ว

Instructor

Legendlaw_Online

฿2,600.00